kinderopvang-Triodus Kinderopvang-den haag-kinderen

Week tegen Kindermishandeling 2020

Alle kinderen verdienen een fijn thuis in een veilige omgeving. Bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wij verplicht om te werken met een meldcode. Wij hebben voor onze pedagogisch medewerkers een protocol opgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Dit protocol draagt bij aan het snel en adequaat bieden van hulp. Ook bij een vermoeden van misbruik door een beroepskracht of grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling, volgen wij de stappen van een speciaal daarvoor bestemde meldcode die beiden zijn opgenomen in het protocol.

Meldcodes

De meldcodes zijn opgesteld door ons pedagogisch expertisecentrum en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Al onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het werken met deze meldcode, zodat duidelijk is welke stappen doorlopen moeten worden bij (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De training die hierbij hoort wordt regelmatig herhaald zodat onze pedagogisch medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De zorgcoördinatoren ondersteunen de pedagogisch medewerkers waar nodig bij het uitvoeren van de verschillende stappen van de meldcode.

Verschillende stappen

Binnen onze zorgstructuur zetten we zorgvuldig verschillende stappen om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We streven er altijd naar om in een gezamenlijk overleg tot de beste oplossingen te komen om de zorgen op te lossen.

Veel aandacht

Van 16 t/m 22 november is de Week tegen Kindermishandeling 2020. Tijdens deze week zal er landelijk veel aandacht uitgaan naar de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook naar wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Op lokaal niveau worden door allerlei organisaties die contact hebben met ouders en kinderen activiteiten georganiseerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk dan op https://www.weektegenkindermishandeling.nl/. Heeft u vragen over het pedagogisch beleid en de zorgstructuur van de SWKGroep Kinderopvang? Dan kunt u terecht bij de locatiemanager.