Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij een groot aantal van onze kindercentra werken we met een programma voor onze Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij Triodus gebruiken we het programma “Piramide”. In een uitdagende speel-leeromgeving wordt gewerkt volgens vaststaande thema’s. Aan de hand van een duidelijk dagritme gaat uw kind zelf op ontdekkingstocht. De totale ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd, met de nadruk op de taalontwikkeling. Elk kind mag daarbij rekenen op alle aandacht. Zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben, als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Ook veel basisscholen gebruiken deze programma’s waardoor een doorgaande lijn ontstaat. Eerst ligt de nadruk op het ervaren en ontwikkelen. Naarmate uw kind ouder wordt verschuift het accent naar het al spelende leren.

Piramide

Binnen Piramide wordt gewerkt met projecten van gemiddeld vier weken zoals Zomer, Kunst, Eten en drinken en Wonen. Uw kind maakt op speelse wijze kennis met woorden die bij zo’n thema horen. En hij of zij speelt met materialen die erbij passen. Ook de groepsruimte wordt telkens aangepast aan het project. Zo leert uw kind de wereld steeds een beetje beter begrijpen. Alle ervaringen van de kinderen worden zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt met foto’s en materialen. Belangrijk is dat ook u als ouder betrokken wordt bij de projecten, u ontvangt een nieuwsbrief, u neemt spulletjes mee of sluit gezamenlijk met uw kind het project af. Piramide geeft uw kind een duidelijk dagritme, waarbij de dag gezamenlijk gestart wordt in de kring. Het is dan ook prettig als hij of zij op tijd wordt gebracht. Uw kind kan dan immers alles meemaken.

Wij bieden VVE aan op de volgende centra: