Interactie

Echt contact. Dat krijg je alleen als een kind zich veilig en geborgen voelt. Door warmte te geven en ieder kind positief te benaderen. Door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Onze pedagogisch medewerkers stellen vragen aan de kinderen. Hoe klein ook. Zo komen we in gesprek. Laten we aan elkaar zien wat we doen. En bouwen we een band op. Een vertrouwensband die nodig is om je veilig en vertrouwd te voelen. Want alleen dan voel je de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen en op ontdekking te gaan. Omdat je weet dat er iemand voor je is. Om een vraag te stellen, je te helpen als het net even niet lukt of je te troosten als je verdrietig of boos bent.