Samen

Kinderopvang is van grote waarde voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Vriendschappen, samen spelen, rekening houden met elkaar en kennismaken met verschillende normen en waarden. In een groep  krijgt een kind al vroeg sociale ervaringen. Niet iedereen is hetzelfde. Samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers ervaren, ontdekken en leren de kinderen wat wel en wat niet werkt in de omgang met elkaar. Daarbij leren ze respect te hebben voor de verschillen die er mogen zijn.