Spelen en onderzoeken

Kinderen willen ervaren, proberen en onderzoeken! En die kans krijgen ze bij Triodus. Onze pedagogisch  medewerkers stimuleren kinderen om zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig te ondernemen. Passend bij de ontwikkelingsfase van het kind natuurlijk. Door zelf te ontdekken hoe iets werkt of waar een grens ligt leert een kind veel. Iedere dag biedt Triodus een interessante en uitdagende speel-, en leeromgeving met verschillende materialen, activiteiten en de juiste begeleiding en ondersteuning.