Pedagogisch beleid

Aandacht voor de totale ontwikkeling

Triodus Kinderopvang heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van kinderen van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. Door met elkaar zoveel mogelijk  leuke, uitdagende  en verschillende dingen te doen op alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben, wij luisteren en helpen hen om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst!

Goede kinderopvang laat kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Buiten het feit dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen.

Pedagogische uitgangspunten Samen de Wereld Kleuren

Wij werken vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn. Vijf belangrijke pedagogische uitgangspunten vormen hiervoor de basis:

1. Samen: deel uit maken van een groep.
2. Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels.
3. Interactie: open en nieuwsgierig zijn.
4. Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontmoeten.
5. Participatie: kinderen hebben een stem.

Dit pedagogisch palet genaamd ‘Samen de Wereld Kleuren’ staat ook voor verbinden en samenwerken. Bekijk de pedagogische visie ‘Samen de Wereld Kleuren’ voor de volledige toelichting van onze pedagogische visie. In het pedagogisch beleid leest u hoe wij deze visie toepassen op onze opvang en locaties.

Het uitgangspunt op al onze locaties is dat kinderen de gelegenheid wordt geboden om buiten het gezin in een veilige en vertrouwde omgeving met andere kinderen te spelen. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Spelen en onderzoeken

"Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen"

Jacques Yves Cousteau

Samen

“Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel“

J. Herzberg (1934)

Participatie

“Als iedereen zijn taak doet, speel je op zijn minst gelijk“

Johan Cruijff (1947 – 2016)

Interactie

“Het kind heeft honderd talen,
honderd handen, honderd gedachten,
honderd manieren van denken, spelen en praten“

Loriz Malaguzzi (1920 – 1994)

Levensecht

“Wij hebben de aarde niet als kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen“

Prins Claus (1926 – 2002)