Tarieven

Wat de kinderopvang u gaat kosten, hangt af van uw situatie en wensen. U kiest hoeveel dagen opvang u wenst en voor hoeveel kinderen. Bovendien kunt u een tegemoetkoming ontvangen van de overheid. Dit jaar hebben wij alle informatie over onze tarieven en producten in één overzichtelijke tarievenkrant gezet. Duidelijk en handig!

Bereken hier uw opvangkosten

Tarieven 2018

Tarievenkrant 2018
Scholen en producten (voor buitenschoolse opvang)
Dagdelencombinaties (voor peuterspeelzaal)
Aanvullende voorwaarden (voor dagopvang, buitenschoolse opvang)
Formulier opvangdagen doorgeven flexibele opvang

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om dit aan te vragen, heeft u uw verwachte gezinsinkomen nodig. En de kosten en uren van de opvang. Deze gegevens vindt u in de plaatsingsovereenkomst. De verwerkingstijd bij de Belastingdienst is ongeveer acht weken. De Belastingdienst stort de tegemoetkoming op uw rekening.

Hulp nodig?

Onze medewerkers ondersteunen u graag als u er niet uit komt of vragen heeft. Neem contact op met één van onze medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur op 070 312 00 10 of via het e-mailadres ipk@triodus.nl.