Plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden

Plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden

In onderstaande bestanden informeren wij u over onze regels voor inschrijving en plaatsing op onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Heeft u vragen of opmerkingen? Wij helpen u graag. Neem contact op met de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang. Mail naar ipk@triodus.nl of bel (070) 312 00 10.

Plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden dagopvang en buitenschoolse opvang

Plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden peuterspeelzaal

Bijlage plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden peuterspeelzaal – locaties De Notendop en Het Pinguinnest