Kinderopvangtoeslag 2016

Vergoeding van de overheid

Het maximum uurtarief is het bedrag waarover u een tegemoetkoming krijgt van de overheid voor de kosten van kinderopvang.

Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan in 2016

Vanaf 2014 betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag uit vanaf de maand waarin u de aanvraag doet tot maximaal drie maanden daarvoor. Voorbeeld: maakt u vanaf 16 januari 2016 gebruik van kinderopvang en vraagt pas in juli 2016 de toeslag aan, dan ontvangt u over de maanden januari tot en met maart geen toeslag.

Kinderopvangtoeslag voor 2016 wijzigen

Geef uw wijzigingen in de prijs en uren op tijd door aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor alle wijzigingen die u dient door te geven aan de Belastingdienst verwijzen wij naar de website www.toeslagen.nl.

U kunt de Belastingdienst ook bereiken op telefoonnummer 0800 0543.

Kinderopvangtoeslag na baanverlies

De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders na het verliezen van een baan nog zes maanden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Vaak langer dan zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Lees snel verder!
Als u minder opvanguren heeft afgenomen dan waar u naar rato recht op heeft, mag u die uren na die zes maanden ook nog gebruiken tot het einde van het lopende kalenderjaar. Dit betekent dat u na baanverlies langer dan zes maanden recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag.

Maximum aantal uur kinderopvangtoeslag

Het is belangrijk om rekening te houden met het maximaal aantal uur waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Bereken hier op hoeveel uur kinderopvangtoeslag u recht heeft.