Praktische informatie

Opvang vanaf 6 weken tot en met 12 jaar

Uw kind is bij Triodus Kinderopvang welkom vanaf  6 weken tot einde basisschool. In die periode kan uw kind zich bij ons in één lijn ontwikkelen volgens onze unieke Trioduspedagogiek.

Inschrijving en plaatsing

Nadat u uw kind heeft ingeschreven, kijken wij of er op het gewenste locatie een plaats beschikbaar is. In sommige gevallen kunnen wij u direct een plaats aanbieden, maar soms is er een wachtlijst. Als wij u niet direct een plaats kunnen bieden, dan plaatsen wij uw kind op de wachtlijst van de locatie van uw voorkeur. Zodra er een plaats beschikbaar is hoort u dat van ons. Accepteert u de plaats, dan ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst. De voorwaarden die hierop van toepassing zijn, vindt u in de Algemene Voorwaarden. Ook ontvangt u van ons een kennismakingsformulier waarop u belangrijke informatie over uw kind kwijt kunt. Wij verzoeken u het formulier in te vullen en mee te nemen naar het kennismakingsgesprek op de locatie

Kennismakingsgesprek

Graag informeren we u zo goed mogelijk over de werkwijze bij Triodus Kinderopvang. Daarom starten we de opvang van uw kind altijd met een kennismakingsgesprek. Voor dit gesprek wordt u telefonisch uitgenodigd door de locatiemanager of een pedagogisch medewerker van de locatie. Tijdens het gesprek maakt u kennis met de locatiemanager en de pedagogisch medewerkers en zij maken kennis met u en uw kind. Ook nemen we het kennismakingsformulier met u door. Uiteraard krijgt u een rondleiding door locatie en worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het halen en brengen van uw kind.

Wennen

Voor u en uw kind kan de start met kinderopvang een grote stap zijn. Voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar adviseren wij daarom een wenperiode. Daardoor wordt het vertrouwen bij uw kind langzaam opgebouwd. Samen met het kindercentrum wordt een wenschema opgesteld. Als uw kind één, twee of drie dagen naar de opvang gaat, dan zal de wenperiode in de twee weken vóór ingangsdatum plaatsvinden. Als uw kind vier of vijf dagen komt, dan zal een wenperiode in de week vóór ingangsdatum voldoende zijn. Houdt u er rekening mee dat uw kind ook kan wennen op andere dagen dan waarvoor u voor uw kind opvang reserveert. Dit heeft te maken met het kindaantal in de groep.

Observeren

Als onderdeel van ons pedagogisch beleid ‘Samen de Wereld Kleuren’ wordt uw kind door ons intensief geobserveerd. Mochten er bijzonderheden zijn dan hoort u dat van de pedagogisch medewerkers bij het brengen of halen van uw kind. Onze eerste observaties bespreken we ook in een persoonlijk gesprek drie maanden nadat uw kind bij ons gestart is. Daarnaast houden we u minimaal één keer per jaar op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Brengen en halen

Onze locaties hebben geen vaste breng- en haaltijden. Wel informeren onze medewerkers u wanneer u in de regel uw kind brengt en haalt zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Tijdens het brengen en halen wordt er ruimte genomen voor een overdracht van uw kind. Overdracht van de pedagogisch medewerkers naar u, maar zeker ook andersom. We horen het daarnaast graag van u als uw kind een dagje niet komt of als u op vakantie gaat. Wij geven uw kind niet mee aan (voor ons) onbekende volwassenen. Laat daarom altijd vooraf even weten wanneer iemand anders uw kind komt ophalen.

Slapen

Triodus Kinderopvang volgt het landelijk advies ‘veilig slapen’. Daarom worden baby’s in het kindercentrum in principe op hun rug te slapen gelegd. Als u liever wilt dat uw kind in een andere positie slaapt, dan kunt u dit aangeven op het ‘Toestemmingsformulier dagopvang’ welke u van ons krijgt ter voorbereiding op het plaatsingsgesprek. Ook in overeenkomst met het landelijke advies ‘veilig slapen’ worden baby’s bij Triodus Kinderopvang niet ingebakerd.

Voeding

Uw kind krijgt bij Triodus Kinderopvang uitgebalanceerde voeding dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Gebruikt uw kind, om welke reden dan ook, afwijkende voeding, dan verzoeken wij u dit zelf mee te nemen. Als uw kind borstvoeding krijgt, kunt u de moedermelk meenemen. Wij adviseren u graag over de manier waarop moedermelk moet worden bewaard en vervoerd. Uiteraard mag u uw kind ook zelf voeden op de locatie.

Lees een uitgebreidere omschrijving van ons voedingsbeleid.

Verzorging

Triodus Kinderopvang heeft een goede verzorging van uw kind hoog in het vaandel staan. Daarom zijn alle gangbare hygiënische artikelen standaard bij elke locatie aanwezig. Ook luiers worden tijdens het verblijf van uw kind op de locatie door ons verstrekt. Als u katoenen luiers wilt gebruiken, is dat geen probleem. Wij verzoeken u dan zelf deze luiers mee te nemen. Neemt u daarover even contact op met de locatiemanager. En natuurlijk bent u ook vrij een eigen merk luiers of verzorgingsproducten mee te nemen.

Veiligheid

Onze locaties voldoen stuk voor stuk aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en hygiëne voor de kinderopvang. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Zo wordt elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. De kans op onveilige situaties voor uw kind is dan ook tot een minimum beperkt. Op elke locatie worden ieder jaar ook twee ontruimingsoefeningen gehouden.

Opzeggen

U kunt maandelijks uw plaatsingsovereenkomst opzeggen. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per de 1e of de 16e dag van de maand. U kunt hiervoor gebruik maken van ons digitale opzegformulier.