bso-kinderopvang-buitenschoolse opvang-triodus

Pedagogisch beleid

quote
Alle ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen worden vanuit het pedagogisch palet aangesproken.

Triodus Kinderopvang laat kinderen graag zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe ze deze kunnen inzetten. Zo helpen we hen om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst. Kinderen kunnen bij ons terecht van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. Samen doen we zo veel mogelijke leuke, uitdagende en sportieve dingen die alle ontwikkelingsgebieden prikkelen. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben.

Samen de wereld kleuren
Ieder kind heeft recht op een samenhangend programma van opvoeding, zorg en speel- en leerervaringen. Alle ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen worden vanuit het pedagogisch palet aangesproken. Onze vijf pedagogische uitgangspunten zijn de basis voor dit palet:

1. Samen: alle leefwerelden verbinden en deel uitmaken van een groep.
2. Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels.
3. Interactie: open en nieuwsgierig zijn, in een positief opvoedklimaat.
4. Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontdekken in een stimulerende omgeving.
5. Participatie: kinderen (en ouders!) hebben een stem, we sluiten aan bij de eigen kracht.

Het palet staat ook voor verbinden en samenwerken. Bekijk de pedagogische visie ‘Samen de Wereld Kleuren’ voor een volledige toelichting van onze pedagogische visie. In het pedagogisch beleid leest u hoe wij deze visie in de praktijk toepassen op onze locaties.