Oudercommissie

Meedenken en meepraten in de oudercommissie

Bij Triodus Kinderopvang stellen we het bijzonder op prijs wanneer u als ouder meedenkt en adviseert over ons beleid. Mede daarom streven wij ernaar dat iedere locatie een eigen oudercommissie heeft, die adviseert over zaken die te maken hebben met die locatie.

Grote invloed

Elke oudercommissie heeft een wettelijk vastgelegd verzwaard adviesrecht op diverse punten, bijvoorbeeld over de pedagogiek. Dat wil zeggen dat de mening van de oudercommissie zeer zwaar telt als er belangrijke veranderingen zouden plaatsvinden. Ook gelden er bepaalde wettelijke eisen voor de samenstelling en het reglement van de oudercommissie. Al deze zaken hebben we vast gelegd in het reglement oudercommissie van Triodus Kinderopvang.

Centrale oudercommissie

Naast een 0udercommissie per locatie heeft Triodus Kinderopvang ook een overkoepelende Centrale Oudercommissie (COCi). De Centrale Oudercommissie adviseert op punten die de Triodus-organisatie aangaan zoals prijsaanpassingen of wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan. Ook ondersteunt zij de oudercommissies met raad en daad.

Lid worden of informatie aanvragen

Graag nodigen wij u uit om lid te worden van de oudercommissie van uw locatie. Heeft u daar belangstelling voor of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de oudercommissie of met de locatiemanager van uw locatie.