kinderopvang-kinderdagopvang-trioduskinderopvang-moeder-kind

Oudercommissie

Meedenken en meepraten in de oudercommissie

Bij Triodus Kinderopvang stellen we het bijzonder op prijs wanneer u als ouder meedenkt en adviseert over ons beleid. Mede daarom streven wij ernaar dat iedere locatie een eigen oudercommissie heeft, die adviseert over zaken die te maken hebben met die locatie.

Grote invloed

Elke oudercommissie heeft een wettelijk vastgelegd verzwaard adviesrecht op diverse punten, bijvoorbeeld over de pedagogiek. Dat wil zeggen dat de mening van de oudercommissie zeer zwaar telt als er belangrijke veranderingen zouden plaatsvinden. Ook gelden er bepaalde wettelijke eisen voor de samenstelling en het reglement van de oudercommissie. Al deze zaken hebben we vast gelegd in het reglement oudercommissie van Triodus Kinderopvang.

Centrale oudercommissie, de koepel over de oudercommissies

De gemeenschappelijk belangen van alle ouders en kinderen worden op centraal niveau behartigd door de Centrale Oudercommissie. Ook deze raad bestaat uit ouders van onze kinderen. Als lid denkt en praat u mee over onderwerpen die heel Triodus Kinderopvang aangaan. Denkt u bijvoorbeeld aan onderwerpen als prijsaanpassingen en voedingsbeleid.

Bijeenkomsten

De Centrale Oudercommissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Er is dan een formeel overleg met de regiomanager en andere medewerkers die hiervoor zijn uitgenodigd. Naast het formele overleg kan de Centrale Oudercommissie ook informeel bij elkaar komen. Bij het informele overleg zijn alleen de leden van de Centrale Oudercommissie aanwezig. De Centrale Oudercommissie bestaat uit leden van de lokale oudercommissies.

Lid worden of informatie aanvragen

Graag nodigen wij u uit om lid te worden van de oudercommissie van uw locatie. Heeft u daar belangstelling voor of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de oudercommissie of met de locatiemanager van uw locatie.