Centrale Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie. De koepel over de oudercommissies

De gemeenschappelijk belangen van alle ouders en kinderen worden op centraal niveau behartigd door de Centrale Oudercommissie. Ook deze raad bestaat uit ouders van onze kinderen. Als lid denkt en praat u mee over onderwerpen die heel Triodus Kinderopvang aangaan. Denkt u bijvoorbeeld aan onderwerpen als prijsaanpassingen en voedingsbeleid.

Bijeenkomsten

De Centrale Oudercommissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Er is dan een formeel overleg met de regiomanager en andere medewerkers die hiervoor zijn uitgenodigd. Naast het formele overleg kan de Centrale Oudercommissie ook informeel bij elkaar komen. Bij het informele overleg zijn alleen de leden van de Centrale Oudercommissie aanwezig. De Centrale Oudercommissie bestaat uit leden van de lokale oudercommissies.