Verlengde opvang

Sommige ouders redden het niet om hun kind(eren) voor 18.00 uur op te komen halen. In dat geval bieden wij de mogelijkheid van verlengde opvang. U kunt dan tussen 18.00 tot 18.30 uur tegen betaling verlengde opvang afnemen.

Deze opvang wordt op een locatie gestart wanneer hier minimaal drie kinderen per dag voor zijn aangemeld.

Voor meer informatie en de kosten kunt u contact opnemen met onze afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK) via telefoonnummer (070) 312 00 10.