Peuterplus

Peuterplus voor uw kind

Uw kind is 3 of 4 jaar en voelt zich eigenlijk al heel groot. Hij of zij gaat immers al bijna naar school. Een herkenbare situatie voor veel ouders. Uw kind wordt ook al zo snel groot en kan al veel zelfstandig doen. Uw kind begint uit te kijken naar de basisschool en bij de kinderopvang kan hij of zij al meedoen met de grotere kinderen. Dan is het wellicht tijd voor de peuterplusgroep.

Bij de peuterplusgroep ligt de nadruk op de overgang van de kinderopvang naar het basisonderwijs. Daar doen we allerlei activiteiten speciaal afgestemd op hun leeftijd.

Onderzoeken en ontdekken

Gedurende de dag oefenen we op speelse wijze en in spelvorm met zelfstandigheid en besteden we aandacht aan voorschoolse educatie. U kunt daarbij denken aan;

• reken- en taalvaardigheden
• Engelse taal
• ruimtelijk inzicht
• lichamelijke opvoeding
• natuureducatie
• ritme- en muziekontwikkeling
• creatieve vorming
• sociale vaardigheden

Op vragen van de kinderen gaan wij in. Samen gaan we dingen opzoeken, uitzoeken, uitproberen, uitvoeren en ervaren. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen. Hun creativiteit wordt geprikkeld, we onderzoeken en ontdekken.

Peuterpluslocaties

Kindercentrum Schateiland, de Goudstukken
Kinderdagverblijf Het Kuikennest
Kindercentrum Het Pinguinnest