3 juli 2017

Kindcentrum Vroondaal – daar word je wijzer van

Een nieuwe ster binnen Triodus Kinderopvang! Na de zomervakantie, op maandag 21 augustus opent Kindcentrum Vroondaal zijn deuren. Vanwege uitstel van de tijdelijke huisvesting aan de Madepolderweg start het kindcentrum op een vervangende locatie aan de Meppelweg. Als het tijdelijke gebouw aan de Madepolderweg wordt opgeleverd, gaan alle groepen tegelijk over.

Opvang en onderwijs
Kindcentrum Vroondaal wordt een warme, uitdagende plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het kindcentrum biedt onderdak aan een kinderdagverblijf, een basisschool en een locatie voor buitenschoolse opvang.

Locatie
Het kindcentrum start zoals gezegd op een vervangende locatie op Meppelweg 339-341. Uiteraard zijn alle faciliteiten voor BSO en onderwijs aanwezig in dit gebouw. Helaas biedt het gebouw geen mogelijkheid voor het kinderdagverblijf. Ouders die hun kind al hebben ingeschreven voor het kinderdagverblijf kunnen hun kind naar een Triodus-locatie naar keuze brengen. Het definitieve gebouw komt in de wijk Vroondaal te staan. Deze locatie wordt naar verwachting in 2022 betrokken.

Visiedocument
Het visiedocument vindt u op de website van Kindcentrum Vroondaal. Een klinkend stuk, waarin de ambities, wensen en visie zijn beschreven. Het document is ontwikkeld in samenwerking met diverse partijen, waaronder ouders en personeelsleden uit de medezeggenschapsraad van CBS De Eshof.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor Kindcentrum Vroondaal? Volg het stroomschema op de website om te zien welke stappen u dient te nemen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan maandelijks het laatste nieuws over Kindcentrum Vroondaal.