kinderopvang-Triodus Kinderopvang-den haag-kinderen

Gezocht: enthousiaste betrokken ouders

De Oudercommissie zoekt leden

  • Dat kost zeker veel tijd? Valt mee: 4 keer per jaar een (digitaal) gesprek
  • Meepraten over de kinderopvang
  • De stem zijn van ouders richting Triodus en terug

Iets voor u?

Wat doet een Oudercommissie
De Oudercommissie praat namens de locatie van uw kind met Triodus Kinderopvang. Iedere locatie heeft een Oudercommissie. Daarnaast zitten er leden van die Oudercommissies in de centrale Oudercommissie. Deze praten met Triodus over zaken die voor alle locaties en kinderen belangrijk zijn.

Onderwerpen waarover de Oudercommissieleden van de locatie praten en meedenken zijn bijvoorbeeld:

  • het pedagogisch beleidsplan;
  • de kwaliteit van de kinderopvang;
  • de kwaliteit van de locatie;
  • de omgang van de pedagogisch medewerkers met de ouders;
  • hoe er Triodus met klachten omgaat.

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe Centrale Oudercommissie-leden
Naast de onderwerpen die besproken worden in de Oudercommissie van de locatie, gaat u met de centrale Oudercommissie vier keer per jaar formeel in (digitaal) overleg met de regiomanager. In dit overleg staan onder meer de kwaliteit van de opvang, het voedingsbeleid, de openingstijden en het wijzigen van de prijs op de agenda.

Meer informatie
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de locatiemanager van uw kindercentrum of geef dit door aan een van de pedagogisch medewerkers van de groep.