peuteropvang-kinderdagopvang-peuter-triodus kinderopvang

Klachten

De pedagogisch medewerkers verzorgen en begeleiden uw kind waarbij zij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Toch kan het voorkomen dat er meningsverschillen bestaan over de toegepaste werkwijze. U kunt dit met de pedagogisch medewerkers bespreken en hiervoor eventueel een klachtenformulier invullen. Komt u er samen niet uit, dan is de locatiemanager de aangewezen persoon om het verder mee te bespreken. Het is in ons aller belang dat u aan de pedagogisch medewerkers of de locatiemanager te kennen geeft dat u het met een bepaalde gang van zaken niet eens bent. Alleen dan zijn wij in staat om, indien nodig, maatregelen te treffen.

Lees het klachtenreglement van Triodus Kinderopvang.