kinderopvang-Triodus Kinderopvang-den haag-kinderen

20 november: Internationale dag van de Rechten van het Kind

“Ik heb het recht grootgebracht te worden, zonder dat ik kleingehouden word”.

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

Op 20 november 1989 hebben UNICEF en de Verenigde Naties een verdrag aangenomen waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren.

De rechten van het kind in de kinderopvang

 

Bovenal biedt onze kinderopvangorganisatie kinderen een fysiek en emotioneel veilige omgeving. De basis om te kunnen ontwikkelen en groeien. Een ander recht van kinderen waarin onze kinderopvang voorziet is het recht op een veelzijdige ontwikkeling in eigen tempo. Wij sluiten aan bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen door het ontwikkelingsgericht werken. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ervaringen. Vooral die ervaringen zijn belangrijk, kinderen leren door te ervaren. Ze leren door te onderzoeken, het eindresultaat is van ondergeschikt belang bij jonge kinderen.

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en om bij te dragen aan de sociale groep of gemeenschap. Ook om aan de groep of gemeenschap deel te nemen, geen enkel kind hoort buitengesloten worden. Daar staat onze organisatie voor!