Logo: Triodus

Hamelen BSO

Hamelen vindt u in de groene en waterrijke nieuwbouwwijk Wateringse Binnentuinen. Ons moderne en lichte hoekgebouw biedt ook onderdak aan dagopvang Knofje en aan twee basisscholen waarmee Triodus een samenwerkingsverband heeft.

Hamelen heeft drie groepen:

  • twee groepen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar;
  • een groep voor kinderen van 7 jaar tot en met einde basisschool. 


Voor onze buitenschoolse opvang werken we samen met christelijke basisschool De Waterlelie en openbare basisschool Maria Montessori. 

Wij bieden bij kindercentrum Hamelen voorschoolse opvang en op een aantal dagen verlengde opvang aan tot 18.30 uur.

Wilt u meer informatie over Hamelen of wilt u een keer langskomen om te zien hoe het centrum eruit ziet? Belt u dan afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK) van Triodus: telefoonnummer (070) 312 00 10.

Klik rechts op de knop inschrijven om uw kind in te schrijven.

Hamelen

  
Activiteitenprogramma zomervakantie

Prijzen BSO Hamelen (2015)

Inspectierapporten van de Gemeente Den Haag

Oudercommissie

Bij Triodus stellen we het bijzonder op prijs als u als ouder meedenkt en adviseert over ons beleid. Mede daarom streven wij ernaar dat ieder kindercentrum van Triodus een eigen oudercommissie heeft, die adviseert over zaken die te maken hebben met dat kindercentrum.

De oudercommissie van kindercentrum Hamelen kunt u bereiken via het volgende e-mailadres: ochamelen@hotmail.com.

Zevenwoudenlaan 193
2548 NT Den Haag
ipk@triodus.nl
LRK code: 126770797

(070) 312 00 10 (Informatie & Plaatsing Kinderopvang)

INSCHRIJVEN

NEEM CONTACT OP

Kindercentra dichtbij

KindercentrumHemelsbreed